בתאריכים 4-13.11.22 לא יהיה ניתן להזמין בתודה מראש